Bài đăng

Tu van chi so huyet ap cua nguoi thong thuong la bao nhieu?

Chi so huyet ap bao nhieu la binh thuong?